Tụ điện là gì? Chức năng cơ bản của tụ điện

Tụ điện là một phần tử mạch trong đó có một môi trường cách điện tồn tại giữa hai tấm kim loại. Đơn vị của nó là Farad và ký hiệu là F. Tụ điện sử dụng điện trường giữa hai dây dẫn để lưu trữ năng lượng. Điện tích của hai vật dẫn có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu. Tụ điện là thiết bị quan trọng nhằm nâng cao hệ số công suất trong hệ thống điện vì phụ tải sử dụng trong công nghiệp chủ yếu là tải cảm ứng của động cơ nên phụ tải điện dung phải song song để cân bằng lưới điện.

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED