Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam

(1 đánh giá của khách hàng)

I.MAK đã phát triển và sản xuất hộp số I.MAK , Động cơ I.MAK, Hộp giảm tốc I.MAK đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhiều giải pháp hộp số và truyền động khác.

Hãy liên hệ với Công Ty TNHH Hoàng Long Phu để chúng tôi tư vấn cho bạn lựa chọn được loại Hộp giảm tốc I.MAK đáp ứng đúng nhu cầu sản xuất của bạn.

Hotline: 09 69 09 88 09

 

Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau trên toàn cầu. Các ứng dụng và lĩnh vực công nghiệp bao gồm công nghiệp thực phẩm, nhà máy xi măng, xây dựng, hậu cần, khai thác mỏ, mỏ đá, nông nghiệp, cũng như dầu khí…
Với hơn 1.000.000 sản phẩm tham khảo, chúng tôi đề xuất cho khách hàng và đối tác những giải pháp & sản phẩm tốt nhất cho cơ sở ứng dụng và sản xuất của khách hàng.
Hãy liên hệ cho Công Ty TNHH Hoàng Long Phú chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất, với chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn IMak Turkey.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số sản phẩm mà chúng tôi cung cấp với tư cách là nhà phân phối:
MVV Gear Pump
Johnson fluiten
Động cơ điện Oswald Elektromotoren

Xem thêm một số Model khác Hộp giảm tốc IMAK

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú chuyên phân phối Hộp giảm tốc Imak.

33,4 M5 IRCM 93 / 160 L 4a 263 09 69 09 88 09
36 M5 IRCM 93 / 180 M 4b 319 Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam
39,6 M5 IRCM 93 / 180 M 4b 319
6,4 M8 IRCM 103 / 100 H 4b 273
7,1 M8 IRCM 103 / 112 M 4b 282
8,8 M8 IRCM 103 / 112 M 4b 282
10,9 M8 IRCM 103 / 132 S 4c 288
11,8 M8 IRCM 103 / 132 S 4c 288
12,7 M8 IRCM 103 / 132 S 4c 288
16,4 M8 IRCM 103 / 132 M 4b 299
17,3 M8 IRCM 103 / 132 M 4b 299
21,9 IRCM 103 / 160 M 4b 348 Động cơ không đồng bộ Imak
IRCM 103 / 160 M 4b 348 Hộp số I.MAK
1 M8 (5m) IRCM 73 / 80 M 4a 56 Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam 09 69 09 88 09
1,3 M8 IRCM 73 / 80 H 4b 61
1,8 M8 IRCM 73 / 90 S 4a 63
2,8 M8 IRCM 73 / 90 H 4a 67
5,1 M8 IRCM 73 / 100 L 4a 78
1,1 M8 IRCM 73 / 80 M 4a 56
1,2 M8 IRCM 73 / 80 M 4a 56
1,4 M8 IRCM 73 / 80 H 4b 61
1,5 M8 IRCM 73 / 80 H 4b 61
1,8 M8 IRCM 73 / 90 S 4a 63
2 M8 IRCM 73 / 90 S 4a 63
2,3 M8 IRCM 73 / 90 S 4a 63
2,5 M8 IRCM 73 / 90 S 4a 63
3,1 M8 IRCM 73 / 90 H 4a 67
3,7 M8 IRCM 73 / 100 L 4a 78
4,1 M8 IRCM 73 / 100 L 4a 78
5 M8 IRCM 73 / 100 L 4a 78
5,6 M8 IRCM 73 / 100 H 4b 81
0,9 M6 IRCPM 63 / 80 M 4a 37
1 M6 IRCM 63 / 80 M 4a 37 Động cơ điện IMak
1,4 M6 IRCM 63 / 80 H 4b 41

Động cơ giảm tốc xoắn ốc IMAK_Công Ty TNHH Hoàng Long Phú_ 0969 09 88 09

1,9 M6 IRCM 63 / 90 S 4a 44 Động cơ giảm tốc I.Mak – 09 69 09 88 09
IRCM 63 / 90 S 4a 44 | IRCM 63 / 90 H 4a 47 | IRCM 63 / 100 L 4a 58 | IRCM 73 / 80 M 4a 56 | IRCM 73 / 80 H 4b 61
IRCM 73 / 90 S 4a 63 | IRCM 73 / 90 H 4a 67 | IRCM 73 / 100 L 4a 78 | IRCM 73 / 100 H 4b 81 | IRCM 73 / 100 H 4b
1,4 M5 IRCM 143 / 180 M 4b 758,7
1,5 M5 IRCM 143 / 180 L 4b 774,7
1,7 M5 IRCM 143 / 180 L 4b 774,7
1,8 M6 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8
2,2 M5 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8
2,5 M5 IRCM 143 / 225 S 4a 961,8
2,9 M6 IRCM 143 / 225 M 4c 991,8
3,2 M5 IRCM 143 / 225 M 4c 991,8
3,6 M5 IRCM 143 / 250 M 4c 1057
4,2 M5 IRCM 143 / 250 M 4c 1057
4,5 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
4,9 M6 IRCM 143 / 280 S 4 1282
5,6 M6 IRCM 143 / 280 S 4 1282
6,3 M5 IRCM 143 / 280 M 4 1342
6,9 M5 IRCM 143 / 280 M 4 1342
1,4 M5 IRCM 143 / 180 M 4b 758,7
1,6 M5 IRCM 143 / 180 L 4b 774,7
1,8 M5 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8
1,9 M6 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8
2,3 M5 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8_
2,6 M5 IRCM 143 / 225 S 4a 961,8

Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam 09 69 09 88 09_Danh mục động cơ bánh răng IMak

3 M5 IRCM 143 / 225 M 4c 991,8 Động cơ bánh răng côn xoắn ốc IMak
3,4 M5IRCM 143 / 225 M 4c 991,8
3,8 M5 IRCM 143 / 250 M 4c 1057
4,3 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
4,7 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
5,1 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
5,8 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
6,6 M5 IRCM 143 / 280 M 4 1342
1,5 M5 IRCM 143 / 180 L 4b 774,7
1,7 M5 IRCM 143 / 180 L 4b 774,7 Động cơ trục vít bánh vít I.mak
1,9 M4 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8 Nhà phân phối hộp số IMAK
2 M59 IRCM 143 / 200 L 4c 836,8 Động cơ hướng xoắn ốc IMak
2,4 M5 (2 IRCM 143 / 225 S 4a 961,8
2,7 M4 IRCM 143 / 225 S 4a 961,8
3,1 M5 IRCM 143 / 225 M 4c 991,8
3,5 M5 IRCM 143 / 250 M 4c 1057
3,9 M5 IRCM 143 / 250 M 4c 1057
4,5 M4 IRCM 143 / 280 S 4 1282
4,9 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
5,3 M5 IRCM 143 / 280 S 4 1282
6,1 M5 IRCM 143 / 280 M 4 1342
6,9 M5 IRCM 143 / 280 M 4 1342
63M4a 0,12 1365 0,41 0,84 57,1
63M4b 0,18 1340 0,60 1,28 59,7
C63M4 0,25 1350 0,95 1,77 60,7
71M4a 0,25 1380 0,81 1,73 61,9
71M4b 0,37 1390 1,15 2,54 68,1
C71M4 0,55 1385 1,50 3,75 68,6
80M4a 0,55 1365 1,60 3,85 69,1
80M4b 0,75 1410 2,10 5,08 79,6 Hộp giảm tốc cho trạm trộn hãng Imak
90S4 1,1 1420 2,60 7,39 82,0

Danh mục Động cơ truyền động trục song song IMak_Nhà phân phối Động cơ IMAK

90L4 1,5 1430 3,50 10,02 83,0
C90L4 2,2 1435 5,00 14,60 84,4
100L4a 2,2 1435 5,00 14,60 84,5
100L4b 3 1435 6,60 20,00 85,5
C100L4 4 1455 8,20 26,30 86,5
112M4 4 1455 8,20 26,30 86,7
132S4 5,5 1465 11,20 35,90 87,9
132M4 7,5 1465 15,40 48,90 89,0
C132M4 11 1465 21,00 71,70 89,9
160M4 11 1465 21,00 71,70 90,0 Hộp giảm tốc trục song song Imak
160L4 15 1465 29,80 97,80 90,6 Động cơ giảm tốc trục song song Imak
180M4 18,5 1470 34,50 120,00 Động cơ truyền động tời Imak
180L4 22 1470 42,50 143,00 91,7
200L4 30 1470 55,00 195,00 92,5
225S4 37 1470 67,00 240,00 92,7
225M4 45 1470 80,00 292,00 93,3
250M4 55 1475 96,00 356,00 93,7
280S4 75 1480 133,00 484,00
280M4 90 1480 158,00 581,00
315S4 110 1485 195,00 707,00
315M4 132 1485 230,00 849,00
315M4 160 1485 280,00 1029,00
315L4 185 1485 323,00 1190,00 Động cơ liền giảm tốc trục thẳng Imak
315L4 200 1485 350,00 1286,00 Động cơ giảm tốc vỏ nhôm IMak

IPR/IPRK 101 1100 Nm Ø 42 Động cơ ba pha Imak
IPR/IPRK 103 1700 Nm Ø 42 Hộp số kiểu hành tinh Imak
IPR/IPRK 105 3520 Nm Ø 65
IPR/IPRK 107 5110 Nm Ø 65
IPR/IPRK 109 7020 Nm Ø 80
IPR/IPRK 111 12210 Nm Ø 90
IPR/IPRK 113 18020 Nm Ø 90
IPR/IPRK 115 18020 Nm Ø 90
IPR/IPRK 117 30760 Nm Ø 110
IPR/IPRK 119 30760 Nm Ø 110
IPR/IPRK 121 37500 Nm Ø 120
IPR/IPRK 123 60800 Nm Ø 140
IPR/IPRK 125 69310 Nm Ø 160
IPR/IPRK 127 99000 Nm Ø 170
IPR/IPRK 129 140900 Nm Ø 180
IPR/IPRK 131 184000 Nm Ø 230
IPR/IPRK 133 215000 Nm Ø 230
IPR/IPRK 135 332800 Nm Ø 295
IPR/IPRK 137 390000 Nm Ø 295
IPR/IPRK 139 572300 Nm Ø 340

Xem thêm các sản phẩm Công Ty TNHH Hoàng Long Phú cung cấp: https://daily-phanphoi.com/

 

1 đánh giá cho Hộp giảm tốc IMak tại Việt Nam

  1. admin

    Hộp giảm tốc IMak chính hãng

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED