Đại lý GAMAK Electric Motors

Nhà cung cấp các loại động cơ từ nhà sản xuất GAMAK bao gồm các sản phẩm như: Động cơ điện GAMAK, Động cơ không đồng bộ một pha và ba pha, Động cơ chống cháy nổ, Động cơ cho máy nghiền, Động cơ điện áp thấp GAMAK, Động cơ cảm ứng GAMAK,..

Gọi ngay cho đội ngũ bán hàng của Công Ty TNHH Hoàng Long Phú chúng tôi sẵn sàng để hỗ trợ quý khách mọi thắc mắc cho động cơ MAMAK. 

CHÚNG TÔI CHỈ BÁN SẢN PHẨM MỚI 100% VÀ CHÍNH HÃNG!
Hotline: 09 69 09 88 09 – Email: dat@hoanglongphu.vn

Đại lý GAMAK Electric Motors giới thiệu đến quý khách hàng Động cơ điện GAMAK đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Lịch sử Động cơ điện GAMAK: GAMAK được thành lập vào năm 1961 để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ về một bộ phận quan trọng, “Động cơ điện”. Gamak trở thành nhà cung cấp động cơ nhập khẩu thay thế và mạnh mẽ cho mọi ứng dụng của bạn. Chất lượng của Động cơ GAMAK luôn giành được sự công nhận và đánh giá cao kể cả tại thị trường Việt Nam.
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là công ty dẫn đầu thị trường về cung cấp động cơ điện GAMAK, chúng tôi đã chuyển giao kinh nghiệm này cho nhiều đội kỹ thuật chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể tận tay lắp đặt cũng như kiểm tra và bảo trì định kỳ cho hệ thống của bạn.
Các loại động cơ GAMAK: Động cơ không đồng bộ một pha GAMAK, Động cơ không đồng bộ ba pha GAMAK, Động cơ chống cháy nổ Gamak, Động cớ hút khói GAMAK, Động cơ máy nghiền GAMAK, Động cơ điện áp thấp GAMAK, Động cơ trung thế GAMAK.
Xem Link : Động cơ GAMAK tại Việt Nam tại đây.

Dánh sách Model các loại động cơ GAMAK:

Động cơ điện Gamak GMM2E 355 L 2d
Motor điện Gamak GM2E 132 M 4b
Động cơ một pha Gamak GMM2E 315 L 4d
Động cơ phanh gamak GM2E 315 H 4f
Đại lý Gamak motor GMM2E 355 M 4a
Hoang Long Phu GAMAK AGM2E 63 M 2b
Động cơ đồng bộ trung thế GAMAK AGM2E 63 M 4a
Động cơ cảm ứng Gamak GM2E 132 S 2a
Động cơ đồng bộ Gamak GM2E 250 M 2a
Gamak synchronous motor 280 M 2b
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2E 315 S 2a
Động cơ AC gamak GMM 315 L 8d
Động cơ cảm ứng điện áp thấp GMM 355 L 8d
Động cơ DC Gamak GMM 450 H 8c
Động cơ AC gamak AGM2E 56 M 2b
Động cơ cảm ứng Gamak  AGM2E 63 M 2a
Gamak synchronous motor GMM 450 H 4c
Động cơ điện hạ thế Gamak GMM 400 L 6c
GM 132 M 8b 3 kW – 750 RPM
GM 280 M 8b 45 kW -750 RPM
GM 315 M 8c 90 kW – 750 RPM

Đại lý GAMAK Electric Motors | Động cơ điện GAMAK | Hotline: 09 69 09 88 09

Động cơ cảm ứng điện áp thấp GMM 400 L 2b
Động cơ AC gamak GMM 450 H 2b
Gamak synchronous motor GMM 400 L 4c
Động cơ DC Gamak  AGM 71 M 4b
Động cơ cảm ứng Gamak  C.AGM 71 M 4c
Gamak Motor AGM 80 M 4a
Động cơ DC Gamak AGM 71 M 6a
Gamak synchronous motor AGM 71 M 6b
Gamak Motor electric AGM 80 M 6a
Động cơ điện hạ thế Gamak AGM 80 M 6b
Động cơ cảm ứng điện áp thấpAGM 80 M 8a
Động cơ AC gamak AGM 80 M 8b
Động cơ DC Gamak GMM 355 L 2e
Gamak synchronous motor GMM 355 L 2f
Động cơ điện hạ thế Gamak GMM 400 L 2a
Động cơ cảm ứng Gamak  GMM3E 355 M 2a
Động cơ AC gamak GMM3E 355 M 6a
Động cơ DC Gamak GMM3E 400 L 6a
Gamak Motor GMM3E 450 H 6c
Động cơ điện hạ thế Gamak GMM3E 450 L 6a
Gamak Motor electric GMM3E 450 L 6

Động cơ điện chống cháy nổ Gamak | Hoang Long Phu Company Limited | Hotline: 09 69 09 88 09

được thiết kế để chịu được các vụ nổ khí hoặc hơi đồng thời ngăn ngừa tia lửa có thể tiếp xúc với khí hoặc bụi nổ trong môi trường và gây nổ hoặc bốc cháy.
Gamak synchronous motor GM1Exd 71 6a
Động cơ cảm ứng Gamak  GM2Exd 112 M 6
Động cơ AC gamak GM2Exd 225 M 6
Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 71 4b
Động cơ cảm ứng điện áp thấpC.GM2Exd 80 2
Động cơ DC Gamak C.GM2Exd 112 M 2
Động cơ cảm ứng Gamak GM1Exd 80 2b
Gamak Motor electric GM1Exd 112 M 2
Động cơ AC gamak  GM1Exd 160 M 2b
Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 200 L 2b
Gamak Motor GM1Exd 180 L 4
Động cơ DC Gamak GM1Exd 112 M 6
GM1Exd 200 L 6b
Động cơ cảm ứng Gamak  GM1Exd 71 2a
Gamak synchronous motor C.GM1Exd 90 L 4
Đại lý GAMAK Electric Motors GM2Exd 90 L 6

Môt số sản phẩm Động cơ GAMAK sẵn hàng tại kho hàng Hoàng Long Phú

Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 71 2b
Động cơ DC Gamak GM2Exd 132 S 2b
Động cơ AC gamak GM2Exd 180 M 2
Động cơ cảm ứng Gamak GM2Exd 250 M 2
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2Exd 90 L 4
Gamak Motor electric GM1Exd 90 S 6
Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 160 L 6
Động cơ DC Gamak GM1Exd 90 S 8
Gamak Motor electric GM2Exd 200 L 6a
Gamak synchronous motor GM2Exd 250 M 6
Động cơ cảm ứng Gamak  GM1Exd 200 L 6a
Động cơ AC gamak GM1Exd 112 M 8
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM1Exd 71 6a
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2Exd 225 M 6
Gamak Motor GM1Exd 160 M 2b
Động cơ DC Gamak GM1Exd 200 L 2b
GM1Exd 100 LH 4b

Đại lý GAMAK Electric Motors | Hotline: 09 69 09 88 09 | Hoang Long Phu vn. Email: dat@hoanglongphu.vn

Động cơ AC gamak GM1Exd 180 L 4
Gamak Motor electric GM2Exd 160 L 4
Động cơ cảm ứng Gamak  GM2Exd 160 L 6
Động cơ điện hạ thế Gamak C.GM1Exd 250 M 4
Gamak Motor GM2Exd 180 L 6
Gamak synchronous motor GM1Exd 71 8a
Động cơ DC Gamak GM2Exd 225 S 4
Động cơ cảm ứng Gamak  GM2Exd 80 2a
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2Exd 100 L 2
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2Exd 160 M 2a
Gamak Motor GM2Exd 200 L 2a
Động cơ AC gamak GM2Exd 160 L 2
Gamak Motor electric GM2Exd 225 M 2
Động cơ DC Gamak GM2Exd 90 S 4
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM1Exd 132 M 4
GM1Exd 250 M 4

Motor điện gamak made in Turkey | Điện thoại: 09 69 09 88 09 | Email: dat@hoanglongphu.vn

Gamak synchronous motor GM2Exd 250 M 4
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2Exd 100 LH 4b
Động cơ cảm ứng Gamak  C.GM1Exd 90 L 2
C.GM2Exd 100 LH 4b
Động cơ AC gamak GM1Exd 200 L 4
Động cơ DC Gamak GM1Exd 132 S 6
Gamak Motor electric GM1Exd 225 M 6
Gamak Motor GM1Exd 132 S 2a
Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 225 M 2
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2Exd 180 L 4
Động cơ AC gamak GM2Exd 132 M 4
Gamak Motor electric C.GM1Exd 250 M 2
Động cơ DC Gamak GM2Exd 160 M 4
Động cơ cảm ứng Gamak  GM1Exd 132 S 2a
Gamak synchronous motor GM1Exd 90 S 4

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là đại lý phân phối động cơ GAMAK

Động cơ điện hạ thế Gamak GM1Exd 132 M 6a
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM1Exd 180 M 4
Động cơ AC gamak GM1Exd 100 L 6
Gamak Motor GM1Exd 200 L 6a
Động cơ cảm ứng Gamak  GM1Exd 112 M 8
Động cơ hút khói tiêu chuẩn
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2ED 80 M 2a
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2ED 90 S 2a
Gamak Motor electric GM2ED 100 L 2a
Động cơ AC gamak GM2ED 112 M 2a
Động cơ DC Gamak GM2ED 132 S 2a
Gamak Motor GM2ED 180 M 2a
Gamak Motor electric GM2ED 200 L 2a
GM2ED 250 M 2a
Động cơ cảm ứng Gamak  GM2ED 280 S 2a
Gamak synchronous motor GM2ED 315 S 2a
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2ED 80 M 4b
Động cơ điện hạ thế Gamak GM2ED 90 L 4b

Motor điện GAMAK | Trần Nguyên Đạt  | sdt: 09 69 0988 09

Động cơ AC gamak GM2ED 100 L 4a
Động cơ DC Gamak GM2ED 112 M 4a
GM2ED 132 M 4b
Gamak Motor electric GM2ED 280 S 4a
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2ED 315 S 4a
Động cơ máy nghiền GAMAK
Động cơ DC Gamak GM2E 315 HT 4f-HT
Động cơ AC gamak GM2E 315 M 4b-HT
Động cơ cảm ứng Gamak GM2E 315 M 4c-HT
Gamak synchronous motor GM3E 315 M 4b-HT
Động cơ cảm ứng điện áp thấpGM2E 315 HT 4d-HT
Động cơ điện hạ thế Gamak GM3E 315 H 4f-HT
Động cơ DC Gamak GM3E 315 HT 4c-HT
Gamak Motor electric GMM2E 355 M 4a-HT

Những động cơ GAMAK được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm dầu khí, sản xuất điện, hàng hải, bột giấy và giấy, xi măng, khai thác mỏ, kim loại và xử lý nước và các ngành công nghiệp khác.

Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại đây.
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: 77/17 Đường TL29, Khu Phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 09 69 09 88 09 Email: dat@hoanglongphu.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đại lý GAMAK Electric Motors”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED