Đại lý phân phối Hộp số Yılmaz Reduktor tại Việt Nam

(2 đánh giá của khách hàng)

Bộ bánh răng Yılmaz Reduktor, Động cơ giảm tốc Yılmaz Reduktor, Hộp số công nghiệp Yılmaz Reduktor, Hộp số côn xoắn ốc Yılmaz Reduktor, Hộp số xoắn ốc nội tuyến Yılmaz Reduktor, Hộp số giun, Hộp số trục rỗng Yılmaz Reduktor, Hộp số hành tinh Yılmaz Reduktor, Hộp số nâng cần cẩu, Hộp số máy đùn..

Vui lòng liên hệ với Công Ty TNHH Hoàng Long Phú để biết thêm chi tiết về tất cả sản phẩm  Yılmaz Reduktor. Chúng tôi rất vui khi trả lời các câu hỏi của bạn.

Hotline: 09 69 09 88 09
CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP SẢN PHẨM MỚI 100% VÀ CHÍNH HÃNG !

Đại lý phân phối Hộp số Yılmaz Reduktor tại Việt Nam Công Ty TNHH Hoàng Long Phú_Hotline: 09 69 09 88 09

Chúng tôi là đơn vị phân phối uy tín tất cả các loại Động cơ hộp số Yılmaz Reduktor, Hộp số Yılmaz Reduktor, Hộp số giảm tốc Yilmaz Redüktör, Động cơ Yılmaz Reduktor, Bộ điều tốc Yilmaz, Bộ truyền động Yilmaz, Động cơ điện Yilmaz Redüktör, Động cơ liền hộp giảm tốc Yilmaz Redüktör, Hộp số côn xoắn Yılmaz Reduktor, Hộp điều tốc Yilmaz Redüktör, Bộ giảm tốc bánh răng xoắn ốc Yilmaz Redüktör,Bộ giảm tốc bánh răng côn xoắn….

Yılmaz Redüktör bao gồm các dòng sản phẩm:
 • M-Series Hộp số xoắn ốc nội tuyến gắn chân
 • N-Series gắn mặt bích xoắn ốc nội tuyến
 • K-Series Hộp số Góc xiên xoắn ốc
 • D-Series Hộp số Trục song song
 • E-Series sâu & bánh xe
 • P-Series Hộp số kiểu Hành tinh gắn mặt bích
 • R-Series Hốp số kiểu Hành tinh gắn chân
 • H-Series Hộp số Trục song song hạng nặng
 • B-Series Hộp số xoắn ốc hạng nặng
 • T-Series Bộ truyền động băng tải gắn trục
 • Hộp số ứng dụng đặc biệt

Ngoài ra chúng tôi là Đại lý phân phối Hộp số ZET Redüktör tại Việt Nam

Đại lý phân phối Hộp số Yılmaz Reduktor tại Việt Nam Hotline: 09 69 09 88 09

MR002 2 3,62 – 11,14
MR003 3 13,61 – 45,18
MR102 2 3,94 – 15,95
MR103 3 17,33 – 50,51
MR172 2 3,38 – 20,92
MR173 3 26,10 – 99,21
MR202 2 3,50 – 23,01
MR203 3 23,23 – 68,03
MR272 2 3,16 – 25,89
MR273 3 19,00 – 138,55
MR275 5 149,02 – 1194,61
MR276 6 1463,49 – 2920,17
MR284 4 158,52 – 431,18
MR285 5 376,94 – 1365,28
MR286 6 1817,07 – 3214,82
MR374 4 181,34 – 524,07
MR375 5 488,82 – 1561,78
MR376 6 1217,14 – 4945,64
MR475 5 726,85 – 2522,85
MR476 6 2148,94 – 7458,85
MR575 5 620,62 – 2736,94
MR576 6 2850,22 – 8091,82
M002 / 003 0.4 / 0.35
M102 / 103 0.65 / 0.6
M172 / 173 0.7 / 0.65
M202 / 203 1.2 / 1.1
M272 / 273 1.1 / 1 2 / 1.7
M282 / 283 1.7 / 1.6 3 / 2.85
M372 / 373 2 / 1.9 3.4 / 3.3
M472 / 473 4.5 / 4 8 / 7.6
M572 / 573 7 / 6 12.8 / 11.7

Hộp giảm tốc Yilmaz Reduktor  – Hộp số Yilmaz Reduktor – Động cơ Yilmaz Reduktor – Hotline: 0969 09 88 09

MR576-G63/4a
NR576-G63/4a
MR575-G63/4a
NR575-G63/4a
MR475-G63/4a
NR475-G63/4a
MR275-G63/4a
NR275-G63/4a
MR173-G63/4a
MR003-G63/4a
MR002-G63/4a
MR876-3E71M/6C
MR776-3E71M/6C
MR775-3E71M/6C
MR775-2E71M/6B
MR676-3E71M/6C
NR676-3E71M/6C
MR676-2E71M/6B
NR676-2E71M/6B
MR675-3E71M/6C
NR675-3E71M/6C
MR675-2E71M/6B
NR675-2E71M/6B
MR576-G63/4b
NR576-G63/4b
MR575-G63/4b
MR574-3E71M/6C
MR475-G63/4b
MR474-3E71M/6C
MR374-3E71M/6C
MR374-G63/4b
MR373-3E71M/6C
MR284-3E71M/6C
MR284-G63/4b
MR283-3E71M/6C
NR283-2E71M/6B
MR275-G63/4b
MR273-3E71M/6C
MR273-G63/4b
MR203-3E71M/6C
MR203-G63/4b
MR173-3E71M/6C
MR103-3E71M/6C
MR003-3E71M/6C
MR003-G63/4b
MR002-G63/4b

Đại lý phân phối Hộp số Yılmaz Reduktor tại Việt Nam_Công Ty TNHH Hoàng Long Phú.

MR876-3E71M/4C
MR776-3E71M/4C
MR775-3E71M/4C
MR676-3E71M/4C
MR675-3E71M/4C
MR575-3E71M/4C
MR574-3E71M/6D
MR574-2E71M/4B
MR475-3E71M/4C
MR474-3E71M/6D
MR474-3E71M/4C
MR374-3E71M/6D
MR374-3E71M/4C
MR373-3E71M/6D
MR373-3E71M/4C
MR284-3E71M/6D
MR284-3E71M/4C
MR283-3E71M/4C
MR275-3E71M/4C
MR273-3E71M/6D
MR273-3E71M/4C
MR203-3E71M/6D
MR203-3E71M/4C
MR173-3E71M/6D
MR173-3E71M/4C
MR103-3E71M/6D
MR103-3E71M/4C
MR002-G63/2b
MR002-3E71M/4C
MR876-3E71M/4D
MR875-3E71M/4D
MR775-3E71M/4D
MR774-3E80M/6B
MR675-3E71M/4D
MR674-3E80M/6B
MR575-3E71M/4D
MR574-3E80M/6B
MR574-3E71M/4D
MR474-3E80M/6B
MR474-3E71M/4D
MR374-3E71M/4D
MR373-3E71M/4D
MR283-3E80M/6B
MR273-3E71M/4D
MR203-3E80M/6B
MR203-3E71M/4D
MR173-3E71M/4D
MR103-3E80M/6B
MR103-3E71M/4D
MR102-3E71M/4D
MR003-3E71M/4D
MR002-3E71M/4D
MR002-3E71M/2B
MR976-3E80M/4C
MR975-3E80M/4C
MR775-3E80M/4C
MR774-3E80M/6C
MR675-3E80M/4C
NR674-3E80M/6C
MR374-3E80M/4C
MR373-3E80M/6C
MR283-3E80M/6C
MR273-3E80M/6C
MR203-3E80M/6C
MR173-3E80M/4C
MR172-3E80M/4C
MR102-3E80M/4C
MR003-3E80M/4C
MR002-3E80M/4C
MR976-3E80M/4D
MR975-3E80M/4D
MR876-3E80M/4D
MR875-3E80M/4D
MR774-3E90S/6B
MR675-3E80M/4D
MR674-3E80M/4D
MR574-3E80M/4D
MR474-3E80M/4D
MR473-3E90S/6B
MR283-3E90S/6B
MR273-3E80M/4D
MR203-3E80M/4D
MR202-3E80M/4D
MR173-3E80M/4D
MR172-3E80M/4D 1
MR103-3E80M/4D
MR003-3E80M/4D
MR002-3E80M/4D
MR976-3E90S/4C
MR875-3E90S/4C
MR775-3E90S/4C
MR774-3E90L/6C
MR674-3E90L/6C
MR574-3E90S/4C
MR473-3E90L/6C
MR373-3E90S/4C
MR372-3E90L/6C
9 MR283-3E90S/4C
MR282-3E90S/4C
MR272-3E90S/4C
MR203-3E90S/4C
MR173-3E90S/4C
MR102-3E90S/4C
MR002-3E90S/4C
MR002-2E80M/2B
MR875-3E90L/4D
MR874-3E100L/6B
MR774-3E100L/6B
MR674-3E90L/4D
MR574-3E90L/4D
MR573-3E100L/6B 3
MR473-3E90S/2B
MR373-3E90L/4D
MR372-3E100L/6B
MR372-3E90L/4D
MR283-2E90L/4C
MR282-3E100L/6B
MR273-3E90L/4D
MR272-3E90L/4D
MR203-3E90L/4D
MR202-3E90L/4D
MR202-3E90L/4D
MR172-3E90L/4D
MR172-3E90S/2B
MR102-3E90L/4D 3
MR102-3E90S/2B
MR002-3E90L/4D
MR002-3E90S/2B

Hộp số Yilmaz Reduktor – Đại lý động cơ Yilmaz Reduktor – Đại lý Yilmaz Reduktor tại Việt Nam

MR975-3E100L/4C
MR974-3E100L/4C
MR875-3E100L/4C
MR874-3E112M/6B
MR874-3E100L/4C
MR673-3E112M/6B
MR573-3E112M/6B
MR573-3E100L/4C
MR473-3E100L/4C
MR372-3E100L/4C
MR283-3E100L/4C
MR282-3E100L/4C
MR282-3E100L/4C
MR273-3E100L/4C
MR272-3E100L/4C
MR172-3E90L/2C
MR975-3E100L/4D
NR975-2E100L/4C
MR974-3E100L/4D
NR874-2E132S/6A
MR282-3E112M/2C
MR273-3E112M/4D 8
MR272-3E112M/2C
MR202-3E112M/2C
MR172-3E112M/4D
MR975-3E132S/4C
MR974-3E132S/4C
MR773-3E132M/6D
MR573-3E132S/4C
MR572-3E132S/4C
MR473-3E132S/4C 1
MR472-3E132S/4C
MR373-3E132S/4C
MR282-3E132S/2
MR272-3E132S/4C
MR673-3E132M/4D
MR473-3E132M/4DMR372-3E132S/2C 13,20
MR282-3E132M/4D
MR282-3E132S/2C
MR272-3E132M/4D
MR973-3E160M/4C
MR873-3E160L/6
MR873-3E160M/4C
MR572-3E160M/4C
MR472-3E160M/4C
MR773-3E160L/4D
MR772-3E160L/4D
MR473-3E160L/4D
MR973-3E180M/4C
NR973-2E180M/4B
MR773-3E180M/4C
MR772-3E180M/4C
NR672-2E180M/4B
MR672-3E180M/4C
MR472-3E180M/4C

MR773-3E180L/4D
MR773-3E180L/4D
MR572-3E180L/4D
MR973-3G200L/4
MR972-3G315M/4b
MR973-3G315M/4a 2
MR872-3G280M/4
MR973-3G280M/4
MR973-3G280S/4
NR772-2G250M/4
MR873-3G250M/4
MR672-3G225M/4
MR572-3G200L/4

Động cơ hộp giảm tốc Yilmaz Reduktor – Đại lý Yilmaz Reduktor tại Việt Nam là Công Ty TNHH Hoàng Long Phú

EV063-E030-G56/4a
EV050-E030-G56/4a
EV040-E030-G56/4a
EV030-G56/4a
EV063-E030-G56/4b
EV050-E030-G56/4b
EV040-E030-G56/4b 0
EV030-G56/4b
EV080-E040-G63/4a
EV075-E040-G63/4a
EV063-E030-G63/4a
EV063-NR01-G63/4a
EV050-E030-G63/4a
EV050-NR01-G63/4a
EV040-E030-G63/4a
EV040-G63/4a
EV030-G63/4a
EV080-E040-G63/4b
EV075-E040-G63/4b
EV075-NR11-G63/4b
EV063-E030-G63/4b
EV063-NR01-G63/4b
EV063-NR01-G63/4b
E063-3E71M/6C
E063-2E71M/6B
EV050-E030-G63/4b
EV050-NR01-G63/4b
EV050-3E71M/6C
EV050-2E71M/6B
EV050-G63/4b
EV040-E030-G63/4b
EV040-3E71M/6C
EV040-2E71M/6B
EV040-G63/4b
EV040-G63/4b
EV030-G63/4b
EV125-E063-3E71M/4C
7 EV125-E063-2E71M/4B
EV100-E050-3E71M/4C 0
EV100-E050-2E71M/4B
EV100-NR11-3E71M/4C
EV100-NR11-2E71M/4
EV080-E040-3E71M/4C
EV080-E040-2E71M/4B
EV080-NR11-3E71M/4C
EV080-NR11-2E71M/4B
7 EV075-040-3E71M/4C
EV075-040-2E71M/4B
EV075-NR11-3E71M/4C
EV075-NR11-2E71M/4B
EV063-NR01-3E71M/4C
EV063-NR01-2E71M/4B
EV063-3E71M/6D
EV063-2E71M/6C
EV063-3E71M/4C
EV063-2E71M/4B
EV050-3E71M/6D
EV050-2E71M/6C
EV050-3E71M/4C
EV050-2E71M/4B
EV040-3E71M/6D
EV040-2E71M/4B
EV125-E063-3E71M/4D
EV100-E050-3E71M/4D
EV100-NR11-3E71M/4D
EV100-3E80M/6B
EV080-E040-3E71M/4D
EV080-3E80M/6B
EV075-E040-3E71M/4D
EV075-NR11-3E71M/4D
EV063-3E80M/6B
EV050-3E80M/6B
EV050-3E71M/4D
EV125-E063-3E80M/4C
EV125-NR21-3E80M/4C
EV100-E050-3E80M/4C 1
EV100-NR11-3E80M/4C
EV100-3E80M/6C
EV080-3E80M/6C
EV075-3E80M/6C
EV075-3E80M/4C
EV063-3E80M/6C
EV050-2E80M/6B
EV050-3E80M/4C
EV125-E063-3E80M/4D
EV125-NR21-3E80M/4D
EV100-E050-3E80M/4D
EV100-NR11-3E80M/4D 1
EV100-3E80M/4D
EV080-3E90S/6B
EV075-3E80M/4D
EV050-3E90S/6B
EV050-3E80M/4D
EV125-NR21-3E90S/4C
EV100-E050-3E90S/4C
EV080-3E90S/4C
EV075-3E90L/6C
EV063-3E90S/4C
EV050-3E90S/4C
EV125-E063-3E90L/4D
EV125-3E100L/6B
EV100-3E100L/6B
EV080-3E90L/4D
EV063-3E90L/4D
EV063-3E90L/4D
EV100-3E100L/4C
EV080-3E112M/6B
EV075-3E112M/6B
EV125-3E100L/4D
EV125-3E132M/6C
EV100-3E112M/4D
EV075-3E112M/4D
EV125-2E132S/4B
EV125-2E132M/4C
Electric Motors
3E71M/2B 0,37
3E71M/2C 0,55
3E80M/2B 0,75
3E80M/2C 1,1
3E90S/2B 1,5
3E90L/2C 2,2
3E100L/2C 3
3E112M/2C 4
3E132S/2B 5,5
3E132S/2C 7,5
3E160M/2A 11
3E160M/2B 15
3E160L/2 18,5
3E180M/2 22
3G200L/2a 30
3G200L/2b 37
3G225M/2 45
3G250M/2 55
3G280S/2 75
3G280M/2 90
3G315S/2 110
3G315M/2a 132
3G315M/2b 160

Dai ly hop so Yilmaz Reduktor – Nha phan phoi Yilmaz Reduktor – Hoang Long Phu Co.,Ltd_09 69 09 88 09

3E71M/4C 0,25
3E71M/4D 0,37
3E80M/4C 0,55
3E80M/4D 0,75
3E90S/4C 1,1
3E90L/4D 1,5
3E100L/4C 2,2
3E100L/4D 3
3E112M/4D 4
3E132S/4C 5,5
3E132M/4D 7,5
3E160M/4C 11
3E160L/4D 15
3E180M/4 18,5
3E180L/4 22
3G200L/4 30
3G225S/4 37
3G225M/4 45
3G250M/4 55
3E71M/6C 0,18
3E71M/6D 0,25
3E80M/6B 0,37
3E80M/6C 0,55
3E90S/6B 0,75
3E100L/6B 1,5
3E112M/6B 2,2
3E132S/6B 3
3E132M/6C 4
3E132M/6D 5,5
3E160M/6 7,5
3E160L/6 11
3E180L/6 15
3G200L/6a 18,5
3G200L/6b 22
3G250M/6 37
3G280S/6 45
3G315S/6 75
3G315M/6a 90
3G315M/6b 110
3G355M/6a 160
2E71M/6B 0,18
2E71M/6C 0,25
2E80M/6A 0,37
2E80M/6B 0,55
2E90S/6A 0,75
2E90L/6B 1,1
2E100L/6A 1,5
2E112M/6A 2,2
2E132S/6A 3
2E132M/6B 4
2E132M/6C 5,5
2E160M/6 7,5
2E160L/6 11
2G200L/6a 18,5
2G225M/6 30
2G250M/6 37
2G280M/6 55
2G315S/6 75
2G315M/6a 90
2G315M/6b 110
2G315L/6a 132

Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: E12.06 C/c Tecco Town, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP-HCM
Hotline: 09 69 09 88 09

 

2 đánh giá cho Đại lý phân phối Hộp số Yılmaz Reduktor tại Việt Nam

 1. admin

  good

 2. Hoang

  Hộp số Yilmaz chắc chắn chạy êm

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED