Động cơ điện MENZEL

(2 đánh giá của khách hàng)

MENZEL là nhà sản xuất và cung cấp toàn cầu cho động cơ điện công nghiệp lớn có trụ sở tại Berlin, Đức_MENZEL Electric Motors

MENZEL Elektromotoren cung cấp động cơ điện lớn, chất lượng cao và bền bỉ cho các loại nhà máy công nghiệp – nhanh chóng, linh hoạt và đáng tin cậy.

Liên hệ với Nhà phân phối Động cơ MENZEL của Đức tại thị trường Việt Nam_Chúng tôi sẽ hết mình hỗ trợ bạn cũng như góp một phần cho sự phát triển của chúng tôi.

Hotline: 09 69 09 88 09

 

Động cơ điện MENZEL là một phần trong danh mục động cơ công nghiệp đáng tin cậy, hiệu suất cao dành cho các nhà máy xi măng, hệ thống bơm, hầm mỏ, ngành công nghiệp hóa chất, dầu khí, nhà sản xuất sắt thép, tôn, cầu cảng,  và những người dùng khác trên toàn thế giới.

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là nhà cung cấp toàn quốc về động cơ điện công nghiệp – động cơ không đồng bộ ba pha với rôto lồng sóc hoặc vòng trượt, Động cơ trung thế MENZEL, Động cơ DC Menzel, Động  cơ AC Menzel cũng như động cơ dòng điện một chiều hãng MENZEL Germany.
Bạn đang tìm kiếm một Động cơ điện Menzel hay tìm kiếm nhà cung cấp uy tín cho Menzel Elektromotoren Tại Việt Nam, Liên hệ ngay cho chúng tôi qua Hotline: 09 69 09 88 09
Đại lý phân phối Động cơ MENZEL_Công Ty TNHH Hoàng Long Phú_Uy Tín_Chất Lượng_Chính Hãng.

Xem thêm nhiều mã hàng Model Type Động cơ điện Menzel Elektromotoren

MEBKSW/D500-12 200,MEBKSW/D500-12 250,MEBKSW/D500-12 315,MEBKSW/D500-12 355| MEBKSW/D560-12 400| MEBKSW/D560-12 450| MEBKSW/D560-12 500| MEBKSW/D560-12 560| MEBKSW/D560-12 630| MEBKSW/D560-12 710| MEBKSW/D630-12 800
MEBKSW/D630-12 900_Động cơ Trung thế Menzel Elektromotoren
MEBKSW/D630-12 1000_09 69 09 88 09
Động cơ điện Menzel MEBKSW/D710-12 1120
Menzel electric motorMEBKSW/D710-12 1250
MEBKSW/D710-12 1400
MEBKSW/D800-12 1600
MEBKSW/D800-12 1800
MEBKSW/D800-12 2000
MEBKSW/D450-10 315
MEBKSW/D450-10 355
MEBKSW/D450-10 400
MEBKSW/D450-10 450
MEBKSW/D500-10 500
MEBKSW/D500-10 560
MEBKSW/D500-10 630
MEBKSW/D560-10 710
MEBKSW/D560-10 800
MEBKSW/D560-10 900

Danh mục Động cơ cao áp Menzel Germany

MEBKSW/D560-10 1000_Nhà phân phối Menzel Elektromotoren
MEBKSW/D630-10 1120_09 69 09 88 09 _Hoang Long Phu Co.,Ltd
MEBKSW/D630-10 1250| MEBKSW/D630-10 1400 | MEBKSW/D630-10 1600 | MEBKSW/D630-10 1800 | MEBKSW/D710-10 2000 | MEBKSW/D710-10 2240 | MEBKSW/D710-10 2500  | MEBKSW/D800-10 2800
MEBKSW/D800-10 3150 | MEBKSW/D450-08 400 | MEBKSW/D450-08 450 | MEBKSW/D450-08 500
MEBKSW/D450-08 560 | MEBKSW/D500-08 630 | MEBKSW/D500-08 710 | MEBKSW/D500-08 800
MEBKSW/D500-08 900
MEBKSW/D560-08 1000
MEBKSW/D560-08 1120
MEBKSW/D560-08 1250
MEBKSW/D630-08 1400
MEBKSW/D630-08 1600
MEBKSW/D630-08 1800
MEBKSW/D630-08 2000
MEBKSW/D710-08 2240
MEBKSW/D710-08 2500
MEBKSW/D710-08 2800
MEBKSW/D800-08 3150
MEBKSW/D800-08 3550
MEBKSW/D800-08 4000
MEBKSW/D450-06 500
MEBKSW/D450-06 560
MEBKSW/D450-06 630
MEBKSW/D450-06 710
MEBKSW/D500-06 800
MEBKSW/D500-06 900

Danh mục Modekk Động cơ đặc biệt Menzel Elektromotoren

MEBKSW/D500-06 1000 | MEBKSW/D500-06 1120 | MEBKSW/D560-06 1250 | MEBKSW/D560-06 1400 | MEBKSW/D560-06 1600 | MEBKSW/D560-06 1800 | MEBKSW/D630-06 2000 | MEBKSW/D630-06 2240
MEBKSW/D630-06 2500| MEBKSW/D630-06 2800 | MEBKSW/D710-06 3150
MEBKSW/D710-06 3550 | MEBKSW/D710-06 4000
MEBKSW/D800-06 4500
MEBKSW/D800-06 5000
MEBKSW/D800-06 5600
MEBKSW/D450-04 710
MEBKSW/D450-04 800
MEBKSW/D450-04 900
MEBKSW/D450-04 1000
MEBKSW/D450-04 1120
MEBKSW/D500-04 1250
MEBKSW/D500-04 1400
MEBKSW/D500-04 1600
MEBKSW/D560-04 1800
MEBKSW/D560-04 2000_

Danh mục Động cơ hạ thế Menzel Elektromotoren_09 69 09 88 09

MEBKSW/D560-04 2240| MEBKSW/D630-04 2500 | MEBKSW/D630-04 2800 | MEBKSW/D630-04 3150 \ MEBKSW/D630-04 3550 | MEBKSW/D710-04 4000 | MEBKSW/D710-04 4500 | MEBKSW/D710-04 5000
MEBKSW/D800-04 5600 | MEBKSW/D800-04 6300 | MEBKSW/D800-04 7100 | MEBKSW/D450-02 800 | MEBKSW/D450-02 900 | MEBKSW/D450-02 1000| MEBKSW/D450-02 1120
MEBKSW/D500-02 1250| MEBKSW/D500-02 1400
MEBKSW/D500-02 1600
MEBKSW/D560-02 1800
MEBKSW/D560-02 2000
MEBKSW/D560-02 2240
MEBKSW/D630-02 2500
MEBKSW/D630-02 2800
MEBKSW/D630-02 3150
MEBKSW/D630-02 3550
MEBKSW/D710-02 4000
MEBKSW/D710-02 4500
MEBKSW/D710-02 5000
MEBKSW/D710-02 5600
MEBKSL500-12 200_

Danh mục động cơ lồng sóc Menzel Elektromotoren_Hotline: 09 69 09 88 09

MEBKSL500-12 250
MEBKSL500-12 315
MEBKSL500-12 355
MEBKSL500-12 400
MEBKSL560-12 450
MEBKSL560-12 500
MEBKSL560-12 560
MEBKSL560-12 630
MEBKSL560-12 710
MEBKSL560-12 800
MEBKSL630-12 900_Động cơ cánh quạt dây quấn Menzel Elektromotoren
MEBKSL630-12 1000_Động cơ điện Menzel Elektromotoren
MEBKSL630-12 1120_ Đại lý phân phối Động cơ Menzel  Germany in Viet Nam
MEBKSL630-12 1250_Động cơ DC lên đến 2000 kW và 1000 V
MEBKSL710-12 1400
MEBKSL710-12 1600
MEBKSL710-12 1800
MEBKSL800-12 2000
MEBKSL800-12 2240
MEBKSL800-12 2500
MEBKSL450-10 250
MEBKSL450-10 315
MEBKSL450-10 355
MEBKSL450-10 400
MEBKSL500-10 450
MEBKSL500-10 500
MEBKSL500-10 560
MEBKSL560-10 630
MEBKSL560-10 710
MEBKSL560-10 800_ Động cơ vòng trượt Menzel Elektromotoren
MEBKSL560-10 900_Nhà phân phối Menzel Elektromotoren
MEBKSL630-10 1000_đại lý Menzel Elektromotoren tại Việt Nam
MEBKSL630-10 1120_Menzel Elektromotoren Việt Nam
MEBKSL630-10 1250_0969098809
MEBKSL630-10 1400_

Danh mục Động cơ hạng nặng Menzel Elektromotoren

MEBKSL710-10 1600
MEBKSL710-10 1800
MEBKSL710-10 2000
MEBKSL800-10 2240
MEBKSL800-10 2500
MEBKSL800-10 2800
MEBKSL450-08 355
MEBKSL450-08 400
MEBKSL450-08 450
MEBKSL450-08 500
MEBKSL500-08 630
MEBKSL500-08 710
MEBKSL500-08 800
MEBKSL560-08 900_Động cơ AC Menzel Elektromotoren_09 69 09 88 09
MEBKSL560-08 1000_Động cơ lồng sóc không đồng bộ
MEBKSL560-08 1120Động cơ vòng trượt không đồng bộ
MEBKSL560-08 1250_Động cơ không đồng bộ ba pha MENZEL
MEBKSL630-08 1400 | MEBKSL630-08 1600 | MEBKSL630-08 1800 | MEBKSL710-08 2000 | MEBKSL710-08 2240
MEBKSL710-08 2500 | MEBKSL800-08 2800 | MEBKSL800-08 3150 | MEBKSL450-06 400
MEBKSL450-06 450 | MEBKSL450-06 500 | MEBKSL450-06 560
MEBKSL450-06 630
MEBKSL500-06 710
MEBKSL500-06 800
MEBKSL500-06 900

Danh múc Động cơ DC Menzel Elektromotoren

MEBKSL500-06 1000| MEBKSL560-06 1120| MEBKSL560-06 1250 | MEBKSL560-06 1400 | MEBKSL560-06 1600
MEBKSL630-06 1800| MEBKSL630-06 2000 | MEBKSL630-06 2240
MEBKSL710-06 2500
MEBKSL710-06 2800
MEBKSL710-06 3150
MEBKSL800-06 3550
MEBKSL800-06 4000
MEBKSL800-06 4500
MEBKSL450-04 630
MEBKSL450-04 710
MEBKSL450-04 800
MEBKSL450-04 900_Động cơ tùy chỉnh Menzel Elektromotoren
MEBKSL450-04 1000 | MEBKSL500-04 1120 | MEBKSL500-04 1250 | MEBKSL500-04 1400| MEBKSL560-04 1600
MEBKSL560-04 1800  | MEBKSL560-04 2000 | MEBKSL630-04 2240 | MEBKSL630-04 2500
MEBKSL630-04 2800| MEBKSL710-04 3550| MEBKSL710-04 4000
MEBKSL800-04 4500| MEBKSL800-04 5000
MEBKSL800-04 5600
MEBKSL450-02 630MEBKSL450-02 710
MEBKSL450-02 800
MEBKSL450-02 900
MEBKSL450-02 1000
MEBKSL500-02 1120
MEBKSL500-02 1250
MEBKSL500-02 1400
MEBKSL560-02 1600
MEBKSL560-02 1800
MEBKSL560-02 2000
MEBKSL630-02 2240
MEBKSL630-02 2500
MEBKSL630-02 2800
MEBKSL710-02 3150
MEBKSL710-02 3550
MEBKSL710-02 4500
MEBKSW/D450-12 200
MEBKSW/D450-12 250
MEBKSW/D450-12 315
MEBKSW/D450-12 355
MEBKSW/D500-12 400
MEBKSW/D500-12 450
MEBKSW/D500-12 500
MEBKSW/D500-12 560
MEBKSW/D500-12 630
MEBKSW/D560-12 710
MEBKSW/D560-12 800
MEBKSW/D560-12 900
MEBKSW/D630-12 1000
MEBKSW/D630-12 1120
MEBKSW/D630-12 1250
MEBKSW/D630-12 1400
MEBKSW/D710-12 1600
MEBKSW/D710-12 1800
MEBKSW/D710-12 2000
MEBKSW/D800-12 2240
MEBKSW/D800-12 2500
MEBKSW/D800-12 2800
MEBKSW/D400-10 200
MEBKSW/D400-10 250
MEBKSW/D450-10 315
MEBKSW/D450-10 355
MEBKSW/D450-10 400
MEBKSW/D450-10 450
MEBKSW/D500-10 800
MEBKSW/D500-10 900
MEBKSW/D560-10 1000
MEBKSW/D560-10 1120
MEBKSW/D560-10 1250
MEBKSW/D630-10 1400
MEBKSW/D630-10 1600
MEBKSW/D630-10 1800
MEBKSW/D630-10 2000
MEBKSW/D710-10 2240
MEBKSW/D710-10 2500
MEBKSW/D710-10 2800
MEBKSW/D800-10 3150
MEBKSW/D800-10 3550

Danh mục Động cơ trung thế MENZEL Công Ty TNHH Hoàng Long Phú

MEBKSL400-10 185
MEBKSL400-10 200
MEBKSL400-10 250
MEBKSL450-10 315
MEBKSL450-10 355
MEBKSL450-10 450
MEBKSL500-10 500
MEBKSL500-10 560
MEBKSL500-10 630
MEBKSL500-10 710
MEBKSL560-10 900
MEBKSL560-10 1000
MEBKSL560-10 1120
MEBKSL630-10 1250
MEBKSL630-10 1400
MEBKSL630-10 1600
MEBKSL355-02 450
MEBKSL355-02 500
MEBKSL355-02 560
MEBKSL400-02 630
MEBKSL400-02 800
MEBKSL450-02 900
MEBKSL450-02 1000
MEBKSL450-02 1120
MEBKSL450-02 1250
MEBKSL500-02 1400
MEBKSL500-02 1600
MEBKSL500-02 1800
MEBKSL560-02 2000
MEBKSL560-02 2240
MEBKSL560-02 2350
MEBKSL630-02 2500
MEBKSL630-02 2800
MEBKSL630-02 3150
MEBKSL710-02 3550
MEBKSL710-02 4000
MEBKSL710-02 4500
MEBKSL710-02 5000
MEBKSL710-02 5600
MEBKSW/D400-10 200
MEBKSW/D400-10 250
MEBKSW/D450-10 315
MEBKSW/D450-10 355
MEBKSW/D450-10 400
MEBKSW/D450-10 450
MEBKSW/D450-10 500
MEBKSW/D500-10 560
MEBKSW/D500-10 630
MEBKSW/D500-10 710
MEBKSW/D500-10 800
MEBKSW/D500-10 900
MEBKSW/D560-10 1000
MEBKSW/D560-10 1250
MEBKSW/D630-10 1400
MEBKSW/D630-10 1600
______________
Technische Daten von IE2

Danh mục Model Đông cơ nhôm Menzel giá cực tốt tại Việt Nam_ 09 69 09 88 09

MEBKA 80MA-02 0,75 1,62
MEBKA 80MB-02 1,1 2,26
MEBKA 90L-02 2,2 4,6
MEBKA 90S-02 1,5 3,1
MEBKA 100L-02 3,0 5,5
MEBKA 112M-02 4,0 7,6
MEBKA 132SA-02 5,5 10,2
MEBKA 132SB-02 7,5 13,8
MEBKA 80MB-04 0,75 1,9
MEBKA 90S-04 1,1 2,7
MEBKA 90L-04 1,5 3,5
MEBKA 100LA-04 2,2 4,5
MEBKA 100LB-04 3,0 6,3
MEBKA 112M-04 4,0 8,2
MEBKA 132S-04 5,5 11,1
MEBKA 132M-04 7,5 15,1
MEBKA 90S-06 0,75 2,1
MEBKA 90L-06 1,1 2,95
MEBKA 100L-06 1,5 3,5
MEBKA 112M-06 2,2 5,4
MEBKA 132S-06 3,0 6,4
MEBKA 132MA-06 4,0
MEBKA 132MB-06 5,5
MEBKA 80A-08 0,18 0,85
MEBKA 80B-08 0,25 1,11
MEBKA 90S-08 0,37 1,5
MEBKA 90L-08 0,55 2,1
MEBKA 100L-08 0,75 2,5
MEBKA 100LB-08 1,1 1,8
MEBKA 112M-08 1,5 4,3
MEBKA 132S-08 2,2 5,5
MEBKA 132M-08 3,0 7,3
MEBKA 56 8,5 65 50
MEBKA 63 9 75 60 90
MEBKA 71 12 85 70
MEBKA 80 12 100
MEBKA 90 12 115
MEBKA 100 16
MEBKA 112 18

Danh mục Model Động cơ điện MENZEL Hotline: 09 69 09 88 09

MEBKA 132 19 165
MEBK 80MA-02 0,75 1,6
MEBK 80MB-02 1,1 2,27
MEBK 90S-02 1,5 3,1
MEBK 90L-02 2,2 4,6
MEBK 100L-02 3 5,6
MEBK 112M-02 4 7,5
MEBK 132SA-02 5,5 10,1
MEBK 132SB-02 7,5 14,6
MEBK 160MA-02 11 19,6
MEBK 160MB-02 15 26,7
MEBK 160L-02 18,5 32,3
MEBK 180M-02 22 38
MEBK 200LA-02 30 52,3
MEBK 200LB-02 37 64
MEBK 225M-02 45 76,1
MEBK 250M-02 55 92,8
MEBK 280S-02 75 127,6
MEBK 280M-02 90 151,9
MEBK 315S-02 110 190
MEBK 315M-02 132
MEBK 315LA-02 160
MEBK 315LB-02 200
MEBK 355M-02 250
MEBK 355LA-02 280
MEBK 355LB-02 315
MEBK 355LC-02 355
MEBK 80MB-04 0,75 1,9
MEBK 90S-04 1,1 2,7
MEBK 90L-04 1,5 3,5
MEBK 100LA-04 2,2 4,7
MEBK 100LB-04 3 6,3
MEBK 112M-04 4 8,3
MEBK 132S-04 5,5 11,1
MEBK 132M-04 7,5 14,7
MEBK 160M-04 11 21,2
MEBK 160L-04 15 27,9
MEBK 180M-04 18,5 34,6
MEBK 180L-04 22 40,6
MEBK 200L-04 30 54,0
MEBK 225S-04 37 67,4
MEBK 225M-04 45 80,7
MEBK 250M-04 55 96,6
MEBK 280S-04 75 129,0
MEBK 280M-04 90 154,2

Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: E12.06 C/c Tecco Town, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP-HCM
Hotline: 09 69 09 88 09

2 đánh giá cho Động cơ điện MENZEL

  1. Bảo Yến

    rất tốt.bài viết tuyệt vời

  2. admin

    Động cơ điện MENZEL chính hãng

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED