Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam

(1 đánh giá của khách hàng)

Volt Elektrik Motor sản xuất động cơ điện đa năng tụ điện cố định một pha từ cỡ 71 đến 100, và động cơ điện không đồng bộ 3 pha từ cỡ 63 đến 160.

Hãy liên hệ cho chúng tôi và cho chúng tôi biết nhu cầu sử dụng động cơ điện Volt của bạn chúng tôi sẽ có giải pháp tối ưu được chi phí và thời gian giao hàng nhanh chóng.

Hotline: 09 69 09 88 09
CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP SẢN PHẨM MỚI 100% VÀ CHÍNH HÃNG !

Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam_giới thiệu sơ lược về Volt Elektrik Motor
Volt Motor được thành lập để sản xuất cuộn dây vào năm 1966 và bắt đầu sản xuất động cơ điện một pha vào năm 1987, sau đó là động cơ điện ba pha và đã chiếm lĩnh vị trí trong lĩnh vực sản xuất động cơ điện trên toàn thế giới.
Động cơ điện Voil được sử dụng phổ biến tại Thị trường Công nghiệp & nông nghiệp tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong các dây chuyền sản xuất. Sản phẩm Động cơ điện Voil do Công Ty TNHH Hoàng Long Phú phân phối hoàn toàn có thể thay thế cho các loại Động cơ danh tiếng khác. 

Xem thêm tại Đại lý phân phối động cơ Volt Electric Motors.

Danh mục Model Động cơ điện Volt Elektrik Motor

Động cơ máy nén Volt  5 6P STD V3EG180L6A
Động cơ không đồng bộ 1 pha 30 2P STD V3EG200L2A
37 2P STD V3EG200L2B
30 4P STD V3EG200L4A
Động cơ không đồng bộ 3 pha18,5 6P STD V3EG200L6A
Động cơ Volt có phanh điện từ 22 6P STD V3EG200L6B
45 2P STD V3EG225M2A
Động cơ Volt không đồng bộ hiệu suất cao 37 4P STD V3EG225S4A
45 4P STD V3EG225M4A
30 6P STD V3EG225M6A
55 2P STD V3EG250M2A
55 4P STD V3EG250M4A
37 6P STD V3EG250M6A
75 2P STD V3EG280S2A
75 4P STD V3EG280S4A
45 6P STD V3EG280S6A
55 6P STD V3EG280M6A
110 2P STD V3EG315S2A
132 2P STD V3EG315M2A
160 2P STD V3EG315M2B
185 2P STD V3EG315L2A
200 2P STD V3EG315L2B
110 4P STD V3EG315S4A
132 4P STD V3EG315M4A
160 4P STD V3EG315M4B
185 4P STD V3EG315L4A
Động cơ điện Volt không đồng bộ một pha 200 4P STD V3EG315L4B

Đại lý phân phối động cơ điện Volt Elektrik Motor Hotine; 09 69 09 88 09

Động cơ điện Volt không đồng bộ Volt 6P STD V3EG315S6A
90 6P STD V3EG315M6A Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam
110 6P STD V3EG315M6B
132 6P STD V3EG315L6A
5,5 2P STD V3EG132S2A
7,5 2P STD V3EG132S2B
5,5 4P STD V3EG132S4A
7,5 4P STD V3EG132M4A
3 6P STD V3EG132S6A
4 6P STD V3EG132M6A
5,5 6P STD V3EG132M6B
11 2P STD V3EG160M2A
15 2P STD V3EG160M2B
18,5 2P STD V3EG160L2A
11 4P STD V3EG160M4A
15 4P STD V3EG160L4A
7,5 6P STD V3EG160M6A
11 6P STD V3EG160L6A
18,5 4P STD V3EG180M4A
22 4P STD V3EG180L4A
15 6P STD V3EG180L6A
30 2P STD V3EG200L2A
37 2P STD V3EG200L2B
30 4P STD V3EG200L4A
18,5 6P STD V3EG200L6A
22 6P STD V3EG200L6B
45 2P STD V3EG225M2A
37 4P STD V3EG225S4A
45 4P STD V3EG225M4A
30 6P STD V3EG225M6A
55 2P STD V3EG250M2A
55 4P STD V3EG250M4A
37 6P STD V3EG250M6A
75 2P STD V3EG280S2A
110 2P STD V3EG315S2A
132 2P STD V3EG315M2A
160 2P STD V3EG315M2B
185 2P STD V3EG315L2A
200 2P STD V3EG315L2B
110 4P STD V3EG315S4A
132 4P STD V3EG315M4A
185 4P STD V3EG315L4A
200 4P STD V3EG315L4B
90 6P STD V3EG315M6A
132 6P STD V3EG315L6A Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam

Danh sách Model động cơ điện VOLT thuộc dòng V2SP_ 09 69 09 88 09

Động cơ Volt không đồng bộ ba pha 63 M2A V2SP 63 M2B
V2SP 71 M2A
V2SP 71 M2B
V2SP 80 M2A
V2SP 71 M2C
V2SP 80 M2B
V2SP 80 M2C
V2SP 80 M2D
V2SP 90 S2A
V2SP 90 L2A
V2SP 63 M4A
V2SP 71 M4A
V2SP 71 M4BV2SP 80 M4B
V2SP 80 M6A
V2SP 80 M6B
VSPA 90 S2A
VSPA 90 S4C
VSPA 90 S4B
VSPA 90 S4A
VSPA 90 S6A
VSPA 90 L2A
VSPA 90 L4A
VSPA 90 L6A
V2SP 63 M2A
V2SP 63 M2B
V2SP 63 M4A
V2SP 63 M4A
V2SP 71 M2A
V2SP 71 M2B
V2SP 71 M2C
V2SP 71 M4A
V2SP 71 M4B
V2SP 71 M4C
V2SP 71 M6A
V2SP 80 M2A
V2SP 80 M2B
V2SP 80 M2C
V2SP 80 M2D
V2SP 80 M4A
V2SP 80 M4C
V2SP 80 M4B
V2SP 80 M6A
V2SP 80 M6B
VSPA 90 S2A
VSPA 90 S4C
VSPA 90 S4B
VSPA 90 S4A
VSPA 90 S6A
VSPA 90 L2A
VSPA 90 L4A
VSPA 90 L6A

Xem thêm Danh sách Model Động cơ Volt Elektrik Motor Type V2SS_09 69 09 88 09

Động cơ bơm ly tâm không đồng bộ một pha và ba pha V2SS 71 M2A
V2SS 71 M2C Nhà phân phối Volt Elektrik Motor tại Việt Nam
V2SS 71 M4A Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam
V2SS 80 M2B
V2SS 80 M2C
V2SS 80 M4A
V2SS 80 M4B
V2SS 80 M4C
V2SS 80 M6A
V2SS 80 M6B
V2SS 90 S2A
V2SS 90 S2B
V2SS 90 S2C
V2SS 90 S4A
V2SS 90 S4B
V2SS 90 S4C
V2SS 90 S6A
V2SS 90 L2A
V2SS 90 L4A
V2SS 90 L6A
V2SS 100 L2A
V2SS 100 L4A
V2SS 100 L4B
V2SS 100 L6A
V2SS 71 M2A
V2SS 71 M2B
V2SS 71 M2C
V2SS 71 M4A
V2SS 71 M4B
V2SS 71 M4C
V2SS 71 M6A
V2SS 80 M2A
V2SS 80 M2D
V2SS 80 M2B
V2SS 80 M2C
V2SS 80 M4A
V2SS 80 M4B
V2SS 80 M4C
V2SS 80 M6A
V2SS 80 M6B
V2SS 90 S2A
V2SS 90 S2B
V2SS 90 S2C
V2SS 90 S4A
V2SS 90 S4B
V2SS 90 S4C
V2SS 90 S6A
V2SS 90 L2A
V2SS 90 L4A
V2SS 90 L6A
V2SS 100 L2A
V2SS 100 L4A
V2SS 100 L4B
V2SS 100 L6A
V2SS 71 M2A
V2SS 71 M2B
V2SS 71 M2C
V2SS 71 M4A
V2SS 71 M4B
V2SS 71 M4C
V2SS 71 M6A
V2SS 80 M2A
V2SS 80 M2D
V2SS 80 M2B
V2SS 80 M2C
V2SS 80 M4A
V2SS 80 M4B
V2SS 80 M4C
V2SS 80 M6A
V2SS 80 M6B
V2SS 90 S2A
V2SS 90 S2B
V2SS 90 S2C
V2SS 90 S4A
V2SS 90 S4B

Một số Model khác cho Động cơ điện ba pha Volt Elektrik Motor

V2SS 90 S4C
V2SS 90 S6A
V2SS 90 L2A
V2SS 90 L4A
V2SS 90 L6A
V2SS 100 L2A
V2SS 100 L4A
V2SS 100 L4B
V2SS 100 L6A
V2SS 71 M2A
V2SS 71 M2B
V2SS 71 M2C
V2SS 71 M4A
V2SS 71 M4B
V2SS 71 M4C
V2SS 71 M6A
V2SS 80 M2A Động cơ Volt không đồng bộ hiệu suất cao V2SS 80 M2D
V2SS 80 M2B
V2SS 80 M2C
V2SS 80 M4A
V2SS 80 M4B
V2SS 80 M4C
V2SS 80 M6A
V2SS 80 M6B
V2SS 90 S2A
V2SS 90 S2B
V2SS 90 S2C
V2SS 90 S4A
V2SS 90 S4B
V2SS 90 S4C
V2SS 90 S6A
V2SS 90 L2A
V2SS 90 L4A
V2SS 90 L6A
V2SS 100 L2A
V2SS 100 L4A
V2SS 100 L4B
V2SS 100 L6A245705200749 (VM 100-4)
VM 100-4Y
Loại: VM 100-4
VM 71-2 (MT1G1B1200550)
VM63-4
VM 100-4 / 185008200739
VM 71-4 MT1G1B1400252
VM 100-4
VM 112-4
V3EA 112M4

Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: E12.06 C/c Tecco Town, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP-HCM
Hotline: 09 69 09 88 09

1 đánh giá cho Động cơ điện Volt Elektrik Motor tại Việt Nam

  1. admin

    good

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED