Xi lanh AHP Merkle Cylinders Nhà phân phối tại Việt Nam

(1 đánh giá của khách hàng)

Công Ty TNHH Hoàng Long Phú là nhà phân phối các loại Xi lanh thủy lực AHP Merkle & Xi lanh tiêu chuẩn AHP Merkle nhập khẩu chính hãng tại Đức bao gồm các loại: Xi lanh thủy lực khối AAHP Merkle | Xi lanh khối tròn AHP Merkle | Xi lanh hành trình HP Merkle | Cylinder HP Merkle…

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào hoặc muốn mua sản phẩm Xi lanh thủy lực AHP Merkle

CHÚNG TÔI CHỈ BÁN SẢN PHẨM MỚI 100% VÀ CHÍNH HÃNG!
Hotline: 09 69 09 88 09

Xi lanh AHP Merkle Cylinders Đại lý phân phối tại Việt Nam Công Ty TNHH Hoàng Long Phú.
Giới thiệu sơ lược về AHP Merkle Cylinders: AHP Merkle chuyên sản xuất xi lanh khối thủy lực và xi lanh tiêu chuẩn. Tất cả các xi lanh AHP Merkle có thể được cung cấp các công tắc chỉ báo vị trí tiến và lùi; và tất cả các thanh piston đều được mài cứng và mạ crôm để đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho xi lanh.
Xi lanh AHP Merkle Cylinders tượng trưng cho chất lượng 100%, tính linh hoạt và sự đổi mới liên tục. Phạm vi bao gồm: Xi lanh khối, Bộ đẩy, Xi lanh tiêu chuẩn AHP, Xi lanh tiêu chuẩn DIN, Bộ kéo lõi, Xi lanh hành trình ngắn, Xi lanh hình khối, Xi lanh mặt bích, Xi lanh lót đôi, Xi lanh khối tròn, Xi lanh thủy lực có dẫn hướng bên ngoài, Vít vào Xi lanh, Xi lanh dập, Xi lanh khối có thanh piston không quay, Bộ kẹp quay, Bộ truyền động quay, Xi lanh khối có bộ phận kẹp nêm hoặc bộ phận dẫn hướng.
Ngoài ra Công Ty TNHH Hoàng Long Phú còn là nhà phân phối Xi lanh AROS Hydraulik chính hãng tại Việt Nam.

Danh sách Model Xi lanh AHP Merkle Cylinders:

Blockzylinder BZ
Xi lanh AHP BZ 500 – 01 / 02
Xi lanh khối AHP Merkle BZ 320 – 01 / 02
Xi lanh hành trình AHP Merkle BZ 500 – 03 / 06
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BZ 320 – 03 / 06
Bộ truyền động quay AHP Merkle BZ 500 – 04 / 05
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BZ 320 – 04 / 05
AHP Merkle BZ 500 – 12 / 14
Xi lanh khối thủy lực BZ 320 – 12 / 14
AHP Merkle BZ 500 – 21 / 25
Cylinder BZ 320 – 21 /25
AHP Merkle BZ 500 – 33 / 36
Xi lanh AHP Merkle BZ 320 – 33 / 36
Xi lanh khối AHP Merkle  BZ 500 – 01.9 / 04.9
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BZ 320 – 01.9 / 04.9
Bộ truyền động quay BZ 500 – 12.9 / 14.9
Xi lanh khối tròn BZ 320 – 12.9 / 14.9
Xi lanh hành trình BZ 500 – 03.9 / 06.9
AHP Merkle Cylinders BZ 320 – 03.9 / 06.9
Xi lanh khối thủy lực BZ 500 – 33.9 / 36.9

AHP Merkle Cylinders Nhà phân phối tại Việt Nam |  Hotline: 09 69 09 88 09

Cylinder HP Merkle BZ 320 – 33.9 / 36.9
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BZ 250 – 31
Bộ truyền động quay AHP Merkle BZ 250 – 34
AHP Merkle Cylinders BZN 500 – 01 / 02
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BZN 320 – 01 / 02
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BZN 500 – 03 / 06
AHP Merkle BZN 320 – 03 / 06
Xi lanh hành trình AHP BZN 500 – 04 / 05
Cylinder HP Merkle BZN 320 – 04 / 05
Xi lanh BZN 500 – 12 / 14
Bộ truyền động quay A BZN 320 – 12 / 14
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BZN 500 – 21 / 25
Xi lanh tiêu chuẩn 320 – 21 / 25
Xi lanh khối AHP Merkle  BZN 500 – 33 / 36
Xi lanh AHP Merkle BZN 320 – 33 / 36
Xi lanh hành trình AHP Merkle BZN 500 – 01.9 / 04.9
AHP Merkle BZN 320 – 01.9 / 04.9
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BZN 500 – 12.9 / 14.9
Cylinder HP Merkle BZN 320 – 12.9 / 14.9
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BZN 500 – 03.9 / 33.9
AHP Merkle Cylinders BZN 320 – 03.9 / 33.9

Đại lý Xi lanh AHP Merkle  | Công Ty TNHH Hoàng Long Phú Hotline: 09 69 09 88 09

Bộ truyền động quay AHP Merkle BZN 500 – 06.9 / 36.9
Xi lanh AHP Merkle MBZ 160-01 / 02
Xi lanh khối AHP Merkle  MBZ 160L-01 / 02
Xi lanh tiêu chuẩn AHP MBZ 160-03 / 06
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle MBZ 160L-03 / 06
Xi lanh hành trình AHP Merkle MBZ 160-04 / 05
AHP Merkle MBZ 160L-04 / 05
Xi lanh khối tròn AHP Merkle MBZ 160-12 / 14
Cylinder HP Merkle MBZ 160L-12 / 14
Xi lanh khối thủy lực  MBZ 160-21 / 25
Bộ truyền động quay MBZ 160L-21 / 25
AHP Merkle  MBZ 160-33 / 36
AHP Merkle MBZ 160L-33 / 36
Xi lanh AHP Merkle BZH 500 – 02
Xi lanh khối AHP Merkle  BZH 500 – 04
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BZH 500 – 03
Xi lanh khối tròn BZH 500 – 06
Xi lanh hành trình ZH 500 – 12

Cần tìm đại lý bán Xi lanh AHP Merkle chính hãng | Hoàng Long Phú Việt Nam

Cylinder AHP Merkle BZH 500 – 14
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BZH 500 – 33
Bộ truyền động quay AHP Merkle BZH 500 – 36
AHP Merkle Cylinders BRB 250 – 01 / 02
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BRB 250 – 04 / 05
AHP Merkle BRB 250 – 03 / 06
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BRB 250 – 33 / 36
BRBN 250 – 01 / 02
AHP Merkle Cylinders BRBN 250 – 04 / 05
Bộ truyền động quay AHP Merkle BRBN 250 – 03 / 06
Xi lanh khối AHP Merkle  BRBN 250 – 33 / 36
Xi lanh AHP Merkle Cylinders BVZ 250 – 01
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BVZ 250 – 02
AHP Merkle BVZ 250 – 03

Xi lanh hành trình AHP Merkle BVZ 250 – 06 | Nhà phân phối Xi lanh AHP Merkle

BVZ 250 – 04
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BVZ 250 – 05
Cylinder HP Merkle BVZ 250 – 12
AHP Merkle Cylinders BVZ 250 – 14
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BVZ 250 – 21
BVZ 250 – 25
AHP Merkle BVZ 250 – 33
Bộ truyền động quay AHP Merkle BVZ 250 – 36
BVZ 250 – 36
AHP Merkle BVZ 250 – 36
AHP Merkle BVZ 250 – 36
Cylinder HP Merkle BVZ 250 – 36
AHP Merkle Cylinders BVZ 250 – 36
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BVZ 250 – 36
Xi lanh khối AHP Merkle  BVZ 250 – 36
Xi lanh AHP Merkle Cylinders BVZ 250 – 36
AHP Merkle STZ 250 – 03 / 06
Xi lanh hành trình AHP Merkle STZ 250 – 01 / 02
Bộ truyền động quay AHP Merkle STZ 250 – 04
Xi lanh khối tròn AHP Merkle STZ 250 – 05

Xi lanh AHP Merkle Cylinders Nhà phân phối tại Việt Nam

AHP Merkle Cylinders STZ 250 – 14
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle STZ 250 – 21
AHP Merkle STZ 250 – 25
Cylinder HP Merkle RZ 500 – 01 / 02
Bộ truyền động quay AHP Merkle RZ 320 – 01 / 02
AHP Merkle RZ 500 – 03 / 04
AHP Merkle RZ 320 – 03 / 04
AHP RZ 500 – 05 / 06
RZ 320 – 05 / 06
Xi lanh AHP Merkle Cylinders RZ 500 – 07 / 08
AHP Merkle Cylinders RZ 320 – 07 / 08
Xi lanh hành trình AHP Merkle BSE 250 – 01 / 02
Cylinder HP Merkle BSE 250 – 01 / 02
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BSE 250 – 21 / 22
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BSE 250 – 21 / 22
Bộ truyền động quay AHP Merkle BSE 250 – 31 / 32
BSE 250 XL – 01 / 02
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BSE 250 – 11 / 12
Xi lanh khối AHP Merkle  BSE 250

Nhà phân phối Xi lanh AHP Merkle tại Việt Nam

AHP Merkle Cylinders BSEP 250 – 01 / 02
Xi lanh hành trình AHP Merkle BSEP 250 – 31 / 32
AHP Merkle ZSE 250 – 01 / 02
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle ZSEP 250 – 01 / 02
Bộ truyền động quay AHP Merkle ZSE 250 XL – 01 / 02
Cylinder HP Merkle ZSEP 250 XL – 01 / 02
Xi lanh khối tròn AHP Merkle ZSE 250 – 01 / 02
AHP Merkle Cylinders ZSEP 250 – 01 / 02
Xi lanh AHP Merkle Cylinders BZS 500 – 2
Xi lanh khối AHP Merkle  BZS 500 – 1
Xi lanh tiêu chuẩn AHP UZ 100 – 00 / 01
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle UZ 100 – 001
Bộ truyền động quay AHP Merkle UZ 100 – 02 / 05
AHP Merkle Cylinders UZ 100 – 03 / 04
Xi lanh hành trình AHP Merkle UZ 100 – 07
AHP Merkle UZ 100 – 08
Xi lanh khối tròn AHP Merkle UZ 100 – 06
AHP Merkle UZ 100 – a10 / a11

Model Xi lanh AHP Merkle thông dụng | Hotline: 09 69 09 88 09

Xi lanh tiêu chuẩn AHP UZ 100 – … + 00.9
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle UZN 100 – 00 / 01
Bộ truyền động quay AHP Merkle UZN 100 – 001
AHP Merkle Cylinders UZN 100 – 02 / 05
Xi lanh khối AHP Merkle  UZN 100 – 03 / 04
UZN 100 100 bar (1450 PSI) – 0
Xi lanh AHP Merkle Cylinders UZN 100 – 08
UZN 100 100 bar (1450 PSI) – a10
Xi lanh hành trình AHP Merkle UZN 100 – a11
Bộ truyền động quay AHP Merkle HZ 160 – 00 / 01
Xi lanh khối tròn AHP Merkle HZ 160 – 001
Cylinder HP Merkle HZ 160 – 02 / 05
AHP Merkle Cylinders HZ 160 – 03 / 04
Xi lanh tiêu chuẩn AHP HZ 160 – 07
Xi lanh hành trình AHP Merkle HZ 160 – 08
AHP Merkle HZ 160 – 06
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle HZ 160 – a10 / a11
Bộ truyền động quay AHP Merkle HZ 160 – … + 00.9

Danh sách các loại xi lanh AHP Merkle phổ biến tại việt nam

AHP Merkle HZN 160 – 00 / 01
Cylinder HP Merkle HZN 160 – 001
AHP Merkle Cylinders HZN 160 – 02 / 05
AHP Merkle HZN 160 – 03 / 04
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle HZN 160 – 07
AHP Merkle HZN 160 – 08
Xi lanh tiêu chuẩn AHP HZN 160 – a10
Xi lanh khối AHP Merkle  HZN 160 – a11
Xi lanh AHP Merkle HZN 160 – … + 00.9
HZ 250 / HZH 250 – 00 / 01
Bộ truyền động quay AHP Merkle HZ 250 / HZH 250 – 001
HZ 250 / HZH 250 – 02 / 05
Xi lanh khối tròn AHP MerkleHZ 250 / HZH 250 – 03 / 04
AHP Merkle HZ 250 / HZH 250 – 07
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle HZ 250 / HZH 250 – 08
AHP Merkle HZ 250 / HZH 250 – 06
Cylinder HP Merkle HZ 250 / HZH 250 – a10 / a11

Model Bộ truyền động quay AHP Merkle HZ 250 / HZH 250 | Hotline: 09 69 09 88 09

HZN 250 / HZHN 250 – 00 / 01
HZN 250 / HZHN 250 – 02 / 05
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle HZN 250 / HZHN 250 – 03 / 04
AHP Merkle HZN 250 / HZHN 250 – 07
Xi lanh khối tròn AHP Merkle HZN 250 / HZHN 250 – a10
Xi lanh AHP Merkle MHZ 160 – 00 / 01
Xi lanh khối AHP Merkle  MHZ 160 – 02 / 05
Xi lanh tiêu chuẩn AHP MHZ 160 – 03
AHP Merkle MHZ 160 – 07
Cylinders MHZ 160 – 08
Bộ truyền động quay AHP Merkle MHZ 160 – 06
AHP Merkle ZHZ 160 – ME5 / ME6
Cylinder HP Merkle ZHZ 160 – MS1 / MS2
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle ZHZ 160 – MX5 / MP1
ZHZ 160 – MP3 / MP5
AHP Merkle Cylinders ZHZ 160 – MT1 / MT2
Xi lanh khối tròn  DHZ 160 – 00 / 001
DHZ 160 – 07 / 08

Bộ truyền động quay AHP Merkle | Công Ty TNHH Hoàng Long Phú

DHZ 160 – 02 / 05
AHP Merkle DHZ 160 – 22 / 55
Xi lanh khối AHP Merkle  DHZ 160 – 10 / 11
Xi lanh AHP Merkle DHZ 160 – 12
Xi lanh tiêu chuẩn AHP DHZ 250 – 00 / 04
Xi lanh hành trình AHP Merkle DHZ 250 – 22 / 55
Cylinder HP Merkle DHZ 250 – 07 / 08
DHZ 250 – 11
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle LB-LD-12
Bộ truyền động quay AHP Merkle LB-LD-16
AHP Merkle LB-LD-20
Xi lanh hành trình AHP Merkle LB-LD-25
Xi lanh khối tròn AHP Merkle LB-LD-30
LB-LD-40 \ LB-LD-50
LB-LD-60
Bộ truyền động quay AHP Merkle LB-LD-80

Cylinder AHP Merkle LB-LD-100 | Đại lý AHP Merkle Việt Nam

Xi lanh hành trình AHP Merkle LB-SD-12
Xi lanh khối AHP Merkle  LB-SD-16
Xi lanh tiêu chuẩn AHP LB-SD-20
AHP Merkle LB-SD-25
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle LB-SD-32
LB-SD-40
Bộ truyền động quay AHP Merkle LB-SD-50
AHP Merkle LB-SD-63
AHP Merkle LB-SD-80
Xi lanh hành trình AHP Merkle LB-SD-100 BO-BS-12
Cylinder HP Merkle BO-BS-16
Xi lanh khối AHP Merkle  BO-BS-20
Xi lanh tiêu chuẩn AHP BO-BS-25
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BO-BS-30
Bộ truyền động quay AHP Merkle BO-BS-40

Xi lanh hành trình AHP Merkle | Nhà phân phối Cylinder AHP Merkle

BO-BS-50- BO-BS-60
AHP Merkle BO-BS-80
Xi lanh khối thủy lực AHP Merkle BO-BS-100
BO-BA-12
AHP Merkle BO-BA-16
Xi lanh hành trình AHP Merkle BO-BA-20
BO-BA-25
Cylinder HP Merkle BO-BA-30
Xi lanh khối tròn AHP Merkle BO-BA-40
AHP Merkle BO-BA-50
AHP Merkle BO-BA-60
Bộ truyền động quay BO-BA-80
Xi lanh khối thủy lực BO-BA-100
Xi lanh hành trình GAD-012
Xi lanh tiêu chuẩn AHP GAD-016
Xi lanh khối AHP Merkle  GAD-020
GAD-025
AHP Merkle GAD-032
Cylinders GAD-040
Bộ truyền động quay AHP Merkle GAD-050
Cylinder HP Merkle GAD-063
Xi lanh hành trình  GAD-070
Xi lanh khối thủy lực GAD-080
Xi lanh khối tròn AGAD-090
Bộ truyền động quay AHP Merkle GAD-100
GAD-125

Qúy khách có thể xem thêm nhiều sản phẩm của Hoàng Long Phú tại : https://daily-phanphoi.com/
Công Ty TNHH Hoàng Long Phú
Địa chỉ: 77/17 Đường TL29, Khu Phố 3C, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 09 69 09 88 09

1 đánh giá cho Xi lanh AHP Merkle Cylinders Nhà phân phối tại Việt Nam

  1. admin

    Tôi muốn mua sản phẩm

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2020 HOANG LONG PHU COMPANY LIMITED